TCM og auriculoterapi

AKUPUNTUR

Overskrift 1

TCM


TCM står for Traditionel Kinesisk Medicin, som stammer fra Kina og baserer sig på en ca. 5000 år gammel tradition.

 Først i 60'erne begyndte den virkelige udbredelse af denne teknik sig til bl.a. den vestlige verden.

 
Akupunktur er en nåleteknik/ trykteknik, der arbejder på punkter på meridianerne for at genskabe balancen i vores system.

 
Der tages udgangspunkt i de symptomer, du kommer med, som skaber forstyrrelser i kroppen i form af smerter, nedsat funktion, træthed m.m.
og som i kinesisk forstand forstyrrer forholdet mellem Yin og Yang.


Afhængig af den fundne diagnose, som tager udgangspunkt i din sygehistorie, puls og tunge diagnose, vælges punkter på meridianerne, der har til formål at genoprette balancen i din krop, så du får det bedre.


Det er almindeligt, at denne behandling tager ½ til 1 time. Du kan bagefter føle dig oplivet eller træt, dette er meget individuelt, men det er vigtigt at drikke godt med vand for at komme af med affaldsstofferne.Medicinsk Akupunktur

Medicinsk akupunktur hviler erfaringsmæssigt på den vestlige kultur.
Denne behandling benyttes alene til skader på og i vores bevægeapparatet.
Efter en indgående sygehistorie og undersøgelse iværksættes behandlingen. 


Der behandles med nåle på Triggerpunkter/ smertepunkter, der relaterer til det sted/ steder eller område, hvor man har smerter eller funktionsnedsættelse.


Behandlingen tager 15 - 30 minutter.
Der vil generelt instrueres i relevante øvelser og holdningskorrektion.


Auriculoterapi 

Øreakupunktur, der er udviklet af den franske læge og akupunktør Rafael Nogier.